Componenta CA

Societatea MEDSERV MIN S.A. este administrată, în sistem unitar de Consiliul de Administraţie compus din:

Nalbitoru Adrian – presedinte – CV 
Iancu Vasile Aurel  – membru – CV
Mergea Florin  – membru – CV

Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi revocaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în baza mandatului emis. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi pentru o perioadă pe 4 ani.

         Comitet de Nominalizare si Remunerare

Nalbitoru Adrian;
Serban Daniela;