Componenta CA

Societatea MEDSERV MIN S.A. este administrată, în sistem unitar de Consiliul de Administraţie compus din:

Cosneanu Lavinia – presedinte – CV | Declaratie de interese | Declaratie de avere
Serban Daniela – membru – CV
– Neata Gheorghe – membru – CV | Declaratie de interese | Declaratie de avere

Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi revocaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în baza mandatului emis. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi pentru o perioadă pe 4 ani.

         Comitet de Nominalizare si Remunerare

Cosneanu Lavinia;
Neata Gheorghe;