Componenta CA

Societatea MEDSERV MIN S.A. este administrată, în sistem unitar de Consiliul de Administraţie compus din:

Mergea Florin – presedinte – CV
Mișcodan Florin Constantin – membru – CV
Popescu Georgiana  – membru – CV

Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi revocaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în baza mandatului emis.

Membrii Consiliului de Administratie au fost numiti pe o perioada de 2 ani.

Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare  este compusa din:
 

Mergea Florin ;
Mișcodan Florin Constantin ;