Anunt

Anuntul Nr. 2125/18.05.2022 – Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de servicii privind: „Contract de prestari servicii pentru intretinere, verificare si reparatii aparatura medicala SC Medserv Min SA”

Comments are closed.