Raportul de audit anual

RAPORT COMITETULUI DE AUDIT INTERN LA 31.12.2016

RAPORTUL CENZORILOR LA 31.12.2016

Raportul comitetului de audit 2015

Raportul cenzorilor 2015

RAPORT AL COMISIEI DE CENZORI PRIVIND VERIFICAREA SI CERTIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2014

Raport certificare bilant contabil din 31.dec. 2013

Raportul comitetului de audit numarul 2