Legislatie

Profilaxia are ca rezultat scăderea costurilor şi a suferinţei, asigurarea sănătăţii tuturor lucrătorilor şi a menţinerii angajaţiilor în câmpul muncii, optimizarea si eficienţa la locul muncii.

În acest scop legislaţia prevede toate tipurile de investigaţii necesare în funcţie de specificul locului de muncă şi de riscurile caracteristice locului de muncă in conformitate cu legislaţia în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă , SC MEDSERV MIN SA respecta:

Legea 319/2006 actualizată şi Normele metodologice de aplicare a acesteia cu modificarile si completarile din 12.11.2012;
Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii actualizată în 01.01.2014;
HG 355/2007, reactualizata in 19.01.2012, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
Ordinul 1030/2009 actualizat în 27.11.2012, privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
Legea 418/2004, actualizată, privind statutul profesional al medicului de medicina muncii;
Legea 53/2003 privind codul muncii, reactualizată si republicată;
Ordinul 1092/2006 si Ordinul nr.1519/2009 , privind dotarea şi autorizarea autosanitarelor.

Efectuarea examinărilor clinice de specialitate şi paraclinice se fac in conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 355/11.04.2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, actualizată prin modificările Hotărârii nr.37/2008, Hotărârii nr.1169/2011, Hotărârii nr.1/2012.

Legea societăţilor nr. 31/1990

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Ordin nr. 527/1999 din 29/07/1999 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 12/08/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale

Legea nr 111 din 2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Ordonanţă de urgenţă nr. 116/1999 din 30/06/1999 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 30/06/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

Ordonanţă nr. 26/2013 din 21/08/2013 Versiune actualizata la data de 27/04/2014  privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

Ordonanţa nr. 124/1998 din 29/08/1998 Versiune actualizata la data de 01/01/2012 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

CODUL DEONTOLOGIC AL MEDICILOR 2017