Prezentare

1. Denumirea: S.C. MEDSERV MIN S.A. ;
2. Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J18/299/2002;
3. Codul unic de înregistrare (CUI): 14814475;
4. Sediul social: Tg-Jiu, str. Calea Severinului, nr. 38A;
5. Forma juridică de constituire: societate comerciala pe actiuni;
6. Temeiul juridic de constituire: Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Domeniul principal de activitate: Alte activităţi referitoare la sănătatea umană;
8. Obiectul principal de activitate: Alte activităţi referitoare la sănătatea umană;
9. Capitalul social subscris şi vărsat: 1.219.800 lei;
10. Acţiuni: valoarea nominală a unei acţiuni 100,00 lei;
11. Numărul total de acţiuni: 12.198.

(UPDATE mai 2019) Actul Constitutiv al societatii Medserv Min SA

Societatea Comercială Medserv Min S.A. este unitate de prestări servicii medicale care are în principal următoarele activitati:

Obiectul principal: 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

Alte activităţi:  Activităţi referitoare la sănătatea umană,  8610  Activităţi de asistenţă spitalicească;  8621 Activităţi de asistenţă medicală generală; 8622 Activităţi de asistenţă  medicală specializată ; 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică .

Activităţi conexe – conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 527 / 1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale : activităţi de tehnică dentară;activităţi de laborator de analize medicale (biologie medicală, biochimie medicală, chimie medicală);  activităţi de fizică medicală; activităţi de fiziokinetoterapie; activităţi de psihologie medicală; activităţi de psihologia muncii  şi organizaţională; activităţi de psihologie în transporturi; activităţi de psihologia apărării şi siguranţei naţionale;activităţi de psihologie educaţională; activităţi de transport medicalizat prespitalicesc; activităţi de logopedie; activităţi de sociologie medicală; activităţi de cultură fizică medicală; activităţi de optometrie medicală; optică medicală; activităţi de protezare ortopedică; activităţi de protezare auditivă; activităţi de toxicologie; activităţi de informatică medicală; activităţi de bioenergie; activităţi de consulting medical.

Societatea îşi desfăşoară activitatea atât la sediul societăţii cât şi prin înfiinţarea de puncte de lucru în judeţ şi în ţară.

De ce  MEDSERV MIN ? Pentru ca la noi gasesti:

•    Investigaţii diverse si complete (proceduri de ingrijiri si kinetoterapie pana la recuperare medicala completa ce pot fi efectuate în cadrul cabinetelor de la sediu societatii sau la domiciliu solicitantului);
•    Diversificarea serviciilor  medicale in functie de cerinta clientului;
•    Cel mai bun raport calitate-pret pastrand tinta permanenta cresterea calitatii serviciilor medicale;
•    Examinari medicale de ingrijiri la domiciliu decontate de CAS sau contracost la cele mai mici tarife;
•    Oferta personalizata cu discount-uri acordate pentru solicitari multiple;
•    Posibilitatea de deplasare la sediul clientului cu aparatură portabilă –performanta pentru servicii de medicina muncii;
•    Cabinete specializate si autorizate in asistenta medicala de urgenta aflate in teritoriu (Gorj,Valcea, Mehedinti) prin care putem asigura serviciile specificate în contract;
•    Interventii in asistenta prespitaliceasca cu ambulante dotate ultramodern si cu personal calificat-medic si asitenti medicali la solicitari – competitii sportive, spectacole, transport sanitar la orice spital din tara si strainatate;
•    Certificări ISO calitate-mediu-securitate ocupationala.

SC Medserv Min SA Tg-Jiu realizeaza examinări medicale respectand procedurile Sistemului de Management Integrat aferent Standardelor ISO 9001/2008, ISO 14001/2005, OHSAS 18001/2007, atestate de către organismul de certificare Business Systems Certification – prin QUAY AUDIT CERTIFICARE.

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice: Mota Olimpiada – Tel. 0728885104