Rapoarte CA

Planul de Administrare care cuprinde strategia de administrare a fost elaborat de către Consiliul de Administratie, ţinând cont de toate cerinţele cadrului legal aplicabil. Având ca obiect principal de activitate,,Alte activităţi referitoare la sănătatea umană",S.C. Medserv Min S.A. prestează servicii,cu precădere, către acţionarul majoritar, S.CE Oltenia S.A. În ciuda factorilor adverşi de mediu economic, planul de administrare şi strategia de administrare au identificat soluţii la toate provocările importante ale societatii, soluţii care garantează realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţăstabilite în cadrul sedinţelor Consiliului de Administratie şi asumate de Director prin contractul de mandat. Pornind de la analiza SWOT, Consiliul de Administraţie a stabilit obiectivele strategice şi liniile directoare de acţiune pe care le prezintă în faţă acţionarilor şi prin care securizeazăperformanţa la un nivel acceptabil pentru acţionari. Prin Planul de Administrare propunem investiţii în utilaje/echipamente, investiţii care să producă efecte economice în condiţii de rentabilitate crescută, într-un timp cât mai scurt, coroborat cu un program de finanţare cu costuri reduse. În paralel propunem diversificarea portofoliului de afaceri prin demararea unor afaceri noi, precum şi diversificarea portofoliului de clienţi în judeţele unde S.C. Medserv Min S.A. are puncte de lucru deschise şi nu numai, toate acestea în scopul creşterii profitului şi al ocupării forţei de muncă de care compania dispune. Pentru vizualizarea completa  documentului click aici