Alte structuri de conducere

Societatea MEDSERV MIN S.A. este administrată, în sistem unitar de Consiliul de Administraţie compus din:

 

Popescu Georgiana  – presedinte – CV

Tălău Ioana – membru – CV

        – Mergea Florin – membru – CV

 

Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi revocaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în baza mandatului emis.

 

Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare  este compusa din:
 
– Popescu Georgiana

– Tălău Ioana

 
Componenta Comitetului de Audit este formata din:
 
– Popescu Georgiana
– Mergea Florin
 
 

Auditori persoane juridice

SC MARIFLORININ AUDIT SRL
Nr. de ordine in RC: J38/343/2013
Sediul: BUJORENI, str. OLTENI, nr.358, Jud. Vilcea
Nationalitate: romana
Data numirii: 19.09.2023
Data expirarii mandatului: 19.09.2026
Durata mandat: 3 ani
Reprezentat prin: Stanciu – Stoian Marin