Documente AGA

Documente AGA din data de 18.11.2020
 
Documente AGA din data de 02.12.2020
 
Documente AGA din data de 05.10.2020
 
Documente AGA din data de 02.09.2020
 
Documente AGA din data de 24.06.2020
 
Documente AGOA din data de 27.02.2020
 
Documente AGOA din data de 10.01.2020
 
 
Documente AGEA  din data de 28.10.2019 
 
Documente AGOA din data de 14.10.2019
 
 
Documente AGOA din data de 07.10.2019
 
Documente AGOA din data de 29.08.2019
 
Documente AGEA din data de 29.08.2019
 
Documente AGA din data de 11.07.2019
 
Documente AGA din data de 27.06.2019
 
Documente AGA din data de 08.05.2019

Documente AGEA din care:

 
Documente AGOA din care
 
 
Documente AGA din data de 22.04.2019
 
 
Documente AGA din data de 11.02.2019
 
 
Documente AGA din data de 17.12.2018
 
 
Documente AGA din 29.11.2018
 
 
Documente AGA din data de 15.11.2018
 
 
DOCUMENTE AGA DIN 22.10.2018
 
 
DOCUMENTE AGA DIN 2.10.2018
 
 
DOCUMENTE AGOA din 27.09.2018
 
 
DOCUMENTE AGOA din 31.07.2018
 
 
 
DOCUMENTE AGOA din 09-10.07.2018
 
 
 
DOCUMENTE AGOA din 05.06.2018
 
 
 
DOCUMENTE AGOA din 29.05.2018
 

 

DOCUMENTE AGEA din 11.05.2018

PCT 1. Aprobare Profil Consiliu de Administraţie al S.C.Medserv Min S.A.

PCT 2. Aprobare desființare puncte de lucru ale SC Medserv Min SA fără personalitate juridică și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj

PCT 3. Aprobare inființare puncte de lucru ale SC Medserv Min SA fără personalitate juridică și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj

PCT 4. Aprobare organigramă si ștat de funcții al SC Medserv Min S.A.

DOCUMENTE AGOA din 27.02.2018

PCT 1-3. INCETARE MANDAT, NUMIRE ADM PROVIZORIU, APROBARE RELUARE PROCEDURA

PCT 4. INFORMARE CU PRIVIRE LA RAP CENZORI 6630 DIN 22.12.2017

PCT 5. INFORMARE CU PRIVIRE LA DUCEREA LA INDEPLINIRE A MASURII 3 DIN DISP CRR-AIF

PCT 6. INFORMARE CU PRIVIRE LA DECIZIA DEF IN DOSARUL 2853

PCT 7. INFORMARE PRIVIND DECIZIA DEF DIN DOSARUL 8858

PCT 8. INFORMARE CU PRIVIRE LA MODUL DE ADUCERE AL INDEPLINIRE A MASURII 1 DIN DISP CV

PCT 9. PREZENTAREA SITUATIEI PRIVIND GRADUL DE INDEPLINIRE IAN-DEC 2017

DOCUMENTE AGOA din 28.12.2017

PCT 1 Nota de informare privind tranzactiile cu administratorii, pentru sem III 2017

PCT 2 PREZENTAREA RAPORTULUI ACTIVITATE CA 9 LUNI

PCT 3.1 BVC OMFP 110-866-771-2017

PCT 3.2 Stabilirea BVC 2017 – anexele 1 si 2

PCT. 4 Aprobare obiective si criterii de performanta

PCT. 5 Raport Comisie cenzori mod ducere la indepl a HCA si AGA in 2017

DOCUMENTE AGOA din 28.11.2017

Pct 1 AGOA Aprobarea prelungirii mandatului adm. provizoriu al MSM

Pct. 2 AGOA – Aprobarea incheierii unui acord de reprezentare a societatii cu privire la litigiile cu salariatii

DOCUMENTE AGEA din 28.11.2017

Pct 1 AGEA Aprobare modificare organigrama si Stat de functii OCT 2017

Documente AGOA din 09.10.2017

Pct 1 AGOA RAPORT CA sem I 2017

Pct 2 AGOA NOTA TRANZACTII sem I 2017

 Documente AGOA din 27.07.2017
 
 
Documente AGOA si AGEA din 03.07.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documente AGOA din 23.05.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documente AGEA din 23.05.2017
 
 
Documente AGOA din 20.12.2016
 
 
 
Documente AGOA din 29.09.2016
 
 
 
 
 
Documentele sedintei AGOA din 30.08.2016
 
 
 
 
 
Documentele sedintei AGEA din 30.08.2016
 
 
 
 
 
 
Documentele Conv AGOA din 15.06.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documente AGOA din 18.o5.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documente AGEA din 03.05.2016
 
PCT. 1. AL ORDINEI DE ZI:
 
 
 
PCT. 2. al ordinei de zi
 
 
Documente AGEA din 18.04.2016
 
 
 
 
 
 
Documentele privind sedinta AGOA din 01.02.2016

Documente sedinta AGA din 01.10.2015

PCT. 1 AGEA Org 01.10.2015

PCT. 1,2 AGOA inreg ORC

PCT 3 AGOA SITUATII FIN 30.06.2015

PCT 4 AGOA Raport certificare bilant contabil

PCT. 5 AGOA Raport Contracte administratie 01-06.2015

PCT. 6 Nota de informare privind tranzactiile la SEM I 2015

PCT. 7 Raport privind activitatea CA, SEM I 2015

PCT. 8 AGOA Nota stadiul selectie

PCT. 9 Nota stadiul derulare m CA

Documente sedinta AGA din 31.08.2015

INFORMARE FINANTE IUNIE 2015

Anexe la Ordinea de Zi

Documente sedinta AGA din 27.07.2015

Planul de administrare al consiliului de administratie 2015 – 2017

Documente sedinta AGA din 06.07.2015:

Punctul 1 al Convocatorului AGOA din 06.07.2015

Punctul 2 al Convocatorului AGOA din 06.07.2015

Punctul 3 si 4 – Referat imputernicire pentru BRD

Raportul administratorilor asupra activităţii desfăşurate in trimestrul I 2015

Raportul privind executia Contractelor de Administratie ale membrilor Consiliului de Administratie

Raportul cenzorilor privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in trimestrul I 2015

Raportul comitetului de nominalizare si remunerare pe trimestrul I 2015

Raportul comitetului de audit nr. 1

Documente sedinta AGA din 25.05.2015

Pct. 1 – NOTA privind tranzactiile cu administratorii

Pct 2.1 – NOTA privind situatiile financiare al societatii 2014

Pct. 2.2 – Raport activitate societate 2014

Pct. 2.3 – Raportul Administratorilor 2014-nou

Pct. 2.4 – RAPORT CERT SF 2014

Pct 2.5 – Raportul comitetului de nominalizare si remunerare

Pct. 2.6 – Raportul comitetului de audit nr 2

Pct. 2.7 – Declaratie si anexe(note) bilant 2014

Pct. 2.7.1 – Bilant_SC_1214_XML_v100_120215-MSM

Documente AGA din 08.01.2015

PLANUL DE ADMINISTRARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII COMERCIALE MEDSERV MIN SA 2014 – 2016