Anunt

Anuntul Nr. 3528/03.08.2022 – Invitatie de participare la Procedura de atribuire a contractului: „Elaborare documentatie tehnica si realizare lucrari pentru modernizarea etajului I al sediului administrativ al SC Medserv Min SA.”

Comments are closed.