Planul de administrare CA 2014-2016 revizuit- decembrie 2014

Planul de Administrare care cuprinde strategia de administrare a fost elaborat de către Consiliul
de Administratie, ţinând cont de toate cerinţele cadrului legal aplicabil.

Având ca obiect principal de activitate,,Alte activităţi referitoare la sănătatea umană”,S.C. Medserv
Min S.A. prestează servicii,cu precădere, către acţionarul majoritar, S.CE Oltenia S.A.

În ciuda factorilor adverşi de mediu economic, planul de administrare şi strategia de administrare
au identificat soluţii la toate provocările importante ale societatii, soluţii care garantează realizarea
obiectivelor şi criteriilor de performanţăstabilite în cadrul sedinţelor Consiliului de Administratie şi
asumate de Director prin contractul de mandat.

Pornind de la analiza SWOT, Consiliul de Administraţie a stabilit obiectivele strategice şi liniile
directoare de acţiune pe care le prezintă în faţă acţionarilor şi prin care securizeazăperformanţa la un
nivel acceptabil pentru acţionari.

Prin Planul de Administrare propunem investiţii în utilaje/echipamente, investiţii care să producă
efecte economice în condiţii de rentabilitate crescută, într-un timp cât mai scurt, coroborat cu un program
de finanţare cu costuri reduse.

În paralel propunem diversificarea portofoliului de afaceri prin demararea unor afaceri noi,
precum şi diversificarea portofoliului de clienţi în judeţele unde S.C. Medserv Min S.A. are puncte de lucru
deschise şi nu numai, toate acestea în scopul creşterii profitului şi al ocupării forţei de muncă de care
compania dispune.

Pentru vizualizarea completa  documentului click aici

Comments are closed.